lördag 15 mars 2014

Humlans lilla sockrecept, del 6


Hälkilen

Nu är det dags för hälkilen.


Börja på sticka 1 (mitt under foten)

Varv 1: Sticka 1 och 4 räta maskor. Sticka 2 och 3 resår, 1 a, *2 r, 2 a*. Upprepa *-* tills 3 maskor återstår, 2 r, 1 a.
Varv 2: Sticka 1. Sticka räta maskor tills 2 maskor återstår. Sticka 2 maskor tillsammans. 
Sticka 2 och 3 som föregående varv. 
Sticka 4. Börja stickningen med en minskning enligt följande: Lyft en maska som om du skulle sticka den rät. Lyft även nästa maska likadant. Se nedan.


Nu har du två lyfta maskor på vänster sticka. Sticka in höger sticka bakom vänster och genom de båda maskorna och hämta en maska.  Se nedan.


På bilden nedan har jag gjort minskningen, som på engelska kallas ssk (slip, slip, knit) och stickat ytterligare två maskor.
Sticka räta maskor stickan ut.


Upprepa varv 1 och två tills du har lika många maskor totalt som du hade när du började sticka. 
I mitt fall 40.


Skälet till att göra minskningen olika på sticka 1 och 4 är att du ska få den här fina, sneda maskraden på båda sidor av foten.


Nu ska du fortsätta att sticka fram tills det är dags att böja minska för tån. Det går bra att mäta direkt på foten. En tumregel är att det ska vara lika många varv mellan upplockningen och tån som det var maskor när du började sticka.

Nu är det bara ett avsnitt kvar. Nästa gång ska vi sticka tån. Vi ses nästa vecka!Inga kommentarer: