fredag 7 mars 2014

Humlans lilla sockrecept, del 3


Hällappen

Nu är vi mogna att börja med hällappen. Och det är här de flesta problemen börjar. Men det är för det mesta svårare att förstå beskrivningen än att sticka. Samtidigt är det så att om man vet hur man tänker  behöver man ingen beskrivning för att göra hälen.

Steg 1
Dela antalet maskor med 2.
Jag har 40 maskor alltså blir det 20. Dessa maskor är det antal som blir hällappen och även det antal varv som stickas till denna.Steg 2 
Sätt över hällappens maskor på en sticka. 
Nu har du en sticka med 20 maskor och två stickor med 10 maskor vardera. De två stickorna med 10 maskor får vila och hällappen stickas fram och tillbaka över 20 maskor.

Steg 3
Flytta maskor så att du får symmetri.
Titta på maskorna på stickan. Är det så att du har två räta maskor i början och två aviga i slutet, eller tvärtom, behöver du flytta en maska så att det blir lika i båda ändor av stickan. Jag vill börja och sluta varvet med en avig maska. Steg 4
Bestäm vilket ytmönster du vill ha på hällappen.
Enklast är att sticka slätstickning, 1 varv rätt, 1 varv avigt. (Viktigt är att lyfta varvets första maska, se nedan på förstärkt häl.) Men eftersom hälen slits extra mycket kan man sticka den förstärkt.
Förstärkt häl
Varv 1, rätsidan: Lyft första maskan som om du skulle sticka den rätt, *sticka 1 r, lyft 1 som om den skulle stickas rät*. Upprepa *-* tills en maska återstår. Sticka den sista maskan rät.
Varv 2, avigsidan: Lyft första maskan som om den skulle stickas avigt, med garnet framför.Sticka avigt varvet ut.
Upprepa varv 1 och varv 2 tills du har rätt antal varv.

Antalet varv på hällappen är lika med totala antalet maskor delat med två. I det här exemplet 40/2=20 varv.

En noggrant stickad hällapp lägger grunden för en snygg häl. Hemligheterna är två.
1. Första maskan lyfts på varje varv, rätt på framsidan och avigt på avigsidan (se bild ovan). Då bildas en rad av maskor i kanten. Se nedan. I dessa maskor plockar man senare upp nya maskor.2. Efter att ha lyft varvets första maska drar man åt lite extra i garnet man stickar med. Det är viktigt att kanten inte blir yvig. Yvar kanten blir det hål när man sedan plockar upp maskor.

Nu är hällappen färdig. Nästa vecka kommer avsnittet om att göra själva hälkåpan.

Lycka till!

1 kommentar:

Melody and M.E sa...

Jag hänger med!
Kram M.E